Brages folkdanslag

Brages folkdanslag är en del av Föreningen Brage i Helsingfors, grundad år 1906. Som en representant för en minoritetskultur strävar Föreningen Brage efter att bevara och berika främst den finlandssvenska folkkulturen i Finland.

Folkdanslaget består av dansare i olika åldrar. I Brage kan man börja redan som 4-åring i lekkursen och sedan dansa tills benen inte mera bär. Folkdanslagets medlemmar träffas varje vecka för att finslipa sina dansfärdigheter och umgås med dansvänner.

Utmärkande för danslaget är ett mångsidigt bruk av menuetter, polskor, hambo och sånglekar i sina programhelheter. Danslaget har på så sätt väckt en nyfikenhet för det finlandssvenska där steget är mjukare och stadigare än det sirligt spänstiga finska. Omdansen har mera sug och ropen ljuder hellre dovt än käckt.

Seniorlaget har utvecklat repertoaren från enkla uppställningar av danser efter varandra till programhelheter, där sång, dans och musik jämbördigt beskriver händelser i livet, däribland fester och högtider, så som det var tidigare.

Dräkter och rekvisita görs tidsenliga, men ofta uppträder laget i festdräkter, bygdedräkter. Någon enhetlig dräkt från en viss ort har laget inte, utan var och en väljer dräkt utgående från sina egna anor och intressen.

Folkdanslaget har en lång erfarenhet av olika folkdansfestivaler både i Finland och utomlands. Danslaget har glädjen att samarbeta med goda musiker och sångare, vilket är en förutsättning för att mångsidiga programhelheter skall kunna göras.

Trots att danslaget strävar efter att utveckla framträdandena till njutbar underhållning och försöker beskriva en tid som varit på ett genuint sätt, glömmer dansarna inte att dansen är en hobby och en källa till många glädjerusiga stunder. Vi lever idag det som blir våra barnbarns gårdag och kulturarv.